8.11.2012

Muflon - opakovačka, kamzík - popis, Tisíc let myslivosti, vysvětlení vzorců chrupu u srnčí zvěře a lišky obecné, otázky - prozkoušení

Dnes jsme schůzku začali prozkoušením otázek o Muflonovi, kterého jsme probírali na minulé schůzce. Děti odpovídaly na otázky většinou bez problémů a pokud přece jen něco nevěděly, tak jsme si to znova připomenuli. Přece jenom opakování je matka moudrosti a pokud se chceme dobře připravit na soutěže, které nás čekají v příštím roce, musíme se snažit.

Jako další nás čekal velmi zajímavý druh zvěře a to Kamzík horský. Opět jsme si řekli základní věci o této zvěři a na obrázcích a vypreparované hlavě kamzíka jsme si ukázali vše podstatné. Také jsme si pustili dva krátké filmy a to Kamzíci v Jeseníkách a Kamzíci kontra sjezdovky. Tam jsme se dozvěděli další zajímavé věci, např. že první Kamzíci v Jeseníkách byli vysazeni z rakouských Alp v roce 1913 a také to, že ochránci přírody usilovali o vyhubení kamzíků z jesenických hor.

Vzhledem k tomu, že jsme si u některých druhů zvěře říkali o vzorcích chrupu a kolik má která zvěř zubů, tak pro lepší pochopení jsme si názorně ukázali na srnčím a liščím chrupu jak se zuby počítají. U srnčí zvěře se děti dozvěděly, že v horní čelisti chybí jak řezáky tak špičáky a tato zvěř tam má pouze stoličky a v dolní čelisti jsou špičáky zasazeny hned vedle řezáků. Naopak u lišky, jsou špičáky větší a liška jako šelma je používá k zakousnutí kořisti a také jsme si řekli, které stoličky jsou označeny jako trháky, kterými šelmy kořist trhají.

Na závěr jsme si opět prozkoušeli několik otázek, které jsme probírali v minulosti a které je potřeba neustále oživovat, aby jsme je nezapomněli. Dvě hodiny utekly jako nic a dnešní schůzka byla u konce. Pokud se budeme nadále takto snažit, tak příští rok na jaře se soutěží s ostatními kroužky nebudeme muset bát.