29.11.2012

Vyhlášení vítězů z minulého testíku, Kachna divoká opakování, Koroptev polní - popis + obrázek, opakování otázek, krátký testík

Na minulé schůzce jsme dělali opakovací testík, ve kterém nejlépe uspěla Lucinka Zbořilová a Štěpán Opluštil. Oba dostali na dnešní schůzce sladkou odměnu.

Dále jsme si zopakovali informace o kachně divoké (březňačce) a ukázali jsme si další druhy kachen. Byl to Polák velký, který patří mezi kachny potápivé a Čírka obecná, která patří stejně jako březňačka mezi kachny plovavé. Také jsme si vysvětlili rozdíly mezi kachnami plovavými a potápivými.

Novou věcí pro nás dnes bylo povídání o Koroptvi polní. Také o tomto druhu zvěře jsme si řekli mnoho zajímavých informací a dozvěděli jsme se, že tento dříve hojný druh z našich honiteb již téměř vymizel. O koroptvičce jž tedy víme, že pstří do řádu hrabavých, čeledi bažantovitých, že se jejímu ocásku říká myslivecky tatrček a že narozdíl od bažanta má stojáček bez ostruhy. Také jsme se dozvěděli jak rozeznáme kohoutka od slepičky a rovněž jak se dá poznat stará koroptvička od mladé. Děti už rovněž vědí, že tok, jak se říká páření koroptví probíhá od února do dubna a koroptvičky se v něm nejčastěji ozývají typickým hlasem, kterému myslivci říkají čiřikání. Na hnízdění a odchovu mláďat se podílí i kohoutek a dokonce v případě potřeby je schopný i zastoupit slepičku a kuřátka odchovat sám. Je jen velkou škodou, že této krásné zvěře u nás není více a že vinou různých vlivů z našich honiteb téměř vymizela. Koroptev je zařazena mezi ohrožené druhy a setkat se s ní ve volné přírodě je čím dál tím složitější.

Na závěr jsme si zopakovali několik otázek ze všeho co jsme dělali v průběhu celého roku, aby děti nezapomněli a poté jsme si z těchto otázek udělali malý testík, kde dětem bylo položeno 20 otázek, na které měli psát odpovědi. Nejlépe dopadl Štěpán Opluštil, který měl všech 20 otázek správně a neztratil tak ani bod. Ale i ostatní se činili. Myslím, že taková forma opakování je velmi dobrá a určitě dětem může jen pomoci k co nejlepším výsledkům na soutěžích, kterých se zúčastníme v příštím roce.

Výsledky testíku ... celkem 20 otázek         

1. Štěpán Opluštil ........... 20bodů

2. Štěpán Janečka ............. 18,5bodu

3. Honza Hřivna ................ 18bodů

4. Elenka Melcrová ............ 15,5bodu

5. Václav Novák ................ 15 bodů

6. Ondřej Novák ................ 14 bodů

7. Pavel Petřík .................. 13,5bodu

8. Ondra Krejčí ................. 13bodů

9.Simonka Zapletalová ...... 12,5 bodu

10. Lucinka Zbořilová .......... 12bodů

11. Honza Hubl ................... 11bodů

12. Pepík Hubl ................... 8bodů

13. Jolanka Sedláčková ....... 7bodů

14. Kuba Sedláček .............. 6bodů