Informace o nás

Kroužek mladých myslivců Poštolky vznikl na konci roku 2011 pod záštitou Základní školy ve Štěpánově a je zájmovým kroužkem pro školou povinné kluky a holky, kteří jsou rádi v přírodě mezi kamarády, kde poznávají a učí se nové věci.

Kroužek není určen pouze budoucím myslivcům, ale i dětem, které se zajímají o přírodu. Naučíme se poznávat faunu i flóru. Poznáme jak zajišťovat a zlepšovat životní prostředí. Naučíme se starat o zvěř, chránit ji a hospodařit s ní. Poznáme myslivecké zvyky a tradice, mysliveckou etiku, mluvu a kulturu, přiblížíme si osobnost myslivce.

V neposlední řádě budeme znát zákony týkající se přírody, životního prostředí a myslivosti. Teoretické znalosti si ověříme i v praxi. Hned od začátku se budeme věnovat přípravě na okresní kolo souteže " O zlatou srnčí trofej", kde bychom byli velmi rádi zdatnými soupeři dětem z jiných kroužků mladých myslivců.

Poštolky jsou oficiálním kroužkem Českomoravské myslivecké jednoty a jejich činnost se opírá o odborně zpracovanou metodiku pro práci s dětmi ve vztahu k přírodě a myslivosti. Scházíme se jednou za týden a účast v kroužku je bezplatná. Děti si hradí pouze vlastní pomůcky (např. zápisník, knihy, apod.) a náklady spojené s výlety.