Info o kroužku

Schůzky kroužku bývají pravidelně každý čtvrtek 16:00hod. - 18:00hod..

V zimním období a za nepříznivého počasí využíváme ke schůzkám učebnu na základní škole ve Štěpánově, kde máme k dispozici interaktivní tabuli a internet a máme možnost se připravovat na květnovou soutež O zlatou srnčí trofej.

Za příznivého počasí budou schůzky probíhat v přírodě.