26.10.2014

Přikrmování zvěře

Dnes jsme se opět vydali přikrmovat zvěř do našich krmelců. Po nedělním obědě se sešlo u knihovny celkem 6 mladých Poštolek a vyrazili jsme na kolech ke krmelcům. U prvního krmelce jsme zakrmili, řekli jsme si něco o předkládaných krmivech  a také jsme si řekli něco o srnčí lebce, kterou s sebou přinesl Adam Bohata. Byla nalezena v lese již s poškozenou lebkou a šlo o srnce šesteráka. Zopakovali jsme si na ní popis parůžků, také jsme si zopakovali jak se nazývají srnci podle počtu výsad a řekli jsme si jak postupují myslivci po ulovení srnce v souvislosti s úpravu trofeje, tedy lebky s parůžky. Po té jsme si schovali kola a šli jsme pěšky k druhému krmelci. Cestou jsme poznávali stromy a keře podle listů a také jsme na poli vyděli zalehlých 10ks srnčí zvěře. Po příchodu k druhému krmelci jsme i ten naplnili jadrným a dužnatým krmivem a pomalu jsme se vraceli zpět ke kolům. Zpět ke knihovně jsme se vrátili krátce po čtvrté hodině, kde již na děti čeakli jejich rodiče.