16.10.2014

Mladší: Pracovní list „Shozy zvěře“, film z cyklu Tisíc let české myslivosti – Myslivecké kroužky + Zlatá srnčí trofej

Starší: Dodržujme myslivecké zvyky a tradice – symbolika úlomku

S mladšími dětmi jsme dnes prošli pracovní list „Shozy zvěře“, kde jsme si doplňovali k obrázkům druhy zvěře (jelen lesní, jelen sika, daněk skvrnitý, srnec obecný, muflon) a také jsme k těmto druhům zvěře přiřazovali správné druhy shozů. Dále jsme si udělali popis jeleního shozu mysliveckou mluvou a učili jsme se pojmenovat jelena podle počtu jeho výsad (špičák, vidlák, šesterák, osmerák, desaterák, dvanácterák atd.). Jako poslední měli děti za úkol poznat co je na pracovním listu za nesmysl…povedlo se a zjistili jsme, že je tam toulec (roh) z muflona což není shoz, protože muflonovi tento toulec stále dorůstá a neshazuje ho.   

Na závěr dnešní schůzky jsme si pustili film z cyklu Tisíc let české myslivosti, kde manželé Vaníčkovi (zakladatelé soutěže o Zlatou srnčí trofej) povídali o smyslu mysliveckých kroužků a vůbec o tom, jak důležité, aby se děti pohybovaly v přírodě.

Příští týden si uděláme další pracovní list a to stopy zvěře.

Se staršími Poštolkami jsme si prošli věc, která dělá spoustu problémů i dlouholetým myslivcům a to úlomky, které jsou nedílnou součástí mysliveckých tradic. Rozdělili jsme si úlomky podle počtu výhonků, řekli jsme si, jak se nazývají úlomky, které dáváme zvěři do svíráku, popř. do klovce, na který bok se klade ulovená zvěř, naučili jsme se názvy všech úlomků, řekli jsme si, na kterou stranu klobouku patří lovecký, stavovský nebo poslední úlomek, také jak velký by měl úlomek být a za jaké dřeviny by jsme neměli úlomky ulamovat, jak je to s předáváním úlomků, když je na lovu lovec s doprovodem, kolik úlomků se předává na nátlačce kde střelí myslivec více kusů zvěře nebo jak dlouho může úspěšný lovec úlomek na klobouku nosit. Tradice úlomků je velmi obsáhlá, ale každý správný myslivec by ji měl znát a dodržovat ji.

Příští týden si s dětmi ověříme, co vše si o úlomcích pamatujeme a popř. si něco zopakujeme, abychom vše dokonale znali. Rovněž se něco naučíme o další myslivecké tradici a to o zálomcích.