25.2.2016

Mladší – Lovečtí psi, zvěř na obrázcích, trofeje, shozy a lebky zvěře

S mladšími Poštolkami jsme se dnes opět rozdělili na tři skupiny. A stejně jako minulý týden se jedna skupina učila poznávat společně s Elenkou Melcrovou lovecké psy, druhá skupina poznávala se Štěpánem Opluštilem zvěř na obrázcích a třetí se mnou trofeje, shozy a lebky zvěře. Skupiny jsme si pouze prohodily, aby nedělaly to stejné jako na minulé schůzce. V závěru jsme si ještě stihli společně zopakovat několik věcí, např. měsíc myslivosti, bohyni lovu, patrona myslivců, kdo má paroh ve tvaru lopatky, která zvěř má na hrudi bílou náprsenku, co jsou to malovánky, slanisko a ochoz, která zvěř rochá a několik dalších věcí.

 

Starší – Poznávačka - opakování

Starší Poštolky se nejdříve rozdělily také do skupin, ve kterých zodpovídaly různé otázky nejdříve písemně a potom ústně a celou schůzku jsme se snažili naučit se, případně si zopakovat vše potřebné. Dostalo se na lovecké psy, ptáky i savce na obrázcích, krmiva pro zvěř a mnoho dalšího.