11.2.2016

Mladší – Lovečtí psi, zvěř na obrázcích, trofeje, shozy a lebky zvěře

S mladšími Poštolkami jsme se dnes rozdělili na tři skupiny. Jedna skupina se učila poznávat společně s Elenkou Melcrovou lovecké psy, druhá skupina poznávala se Štěpánem Opluštilem zvěř na obrázcích a třetí se mnou trofeje, shozy a lebky zvěře. Celou hodinu jsme byli v plném nasazení a myslím, že jsme se snad opět naučili něco nového a posunuli se o něco dál.

 

Starší – Lovečtí psi, zvěř na obrázcích, trofeje, shozy a lebky zvěře

I starší Poštolky se dnes věnovaly poznávačkám všeho možného. Stále je vidět, že opakování je matka moudrosti a že občas každý něco zapomene. Protože jsou ale starší Poštolky o něco dál, zvolili jsme poznávačku jinou formou než s mladšími a to tak, že pokud někdo nevěděl měl trestný bod a na konci si musel udělat určitý počet kliků. Poštolky si tuto formu zvolily samy a jak se ukázalo, nebylo to vůbec špatné. Nakonec schůzky si tedy ještě zlepšily fyzickou zdatnost. Každý musel nějaký ten klik udělat.