14.2.2016

Přikrmování zvěře

Neděle po obědě a Poštolky se opět vydaly ke krmelci. Tentokrát do Moravské Huzové. Sraz jsme měli ve dvě hodiny u kostela a odtud jsme se vydali ke krmelci vzdálenému přes dva kilometry. Protože bylo pěkné počasí, cesta byla velmi rychlá. Těšili jsme se, že uvidíme tlupu srnčí zvěře, která bývá pravidelně kousek od našeho krmelce, ale tentokrát marně. Než jsme ke krmelci stačili dojít, srnčí zvěř byla vyhnána psem, který utekl lidem, kteří šli po cestě na druhé straně pole. Pískání majitele bylo zbytečné a tak jsme bohužel viděli srnčí zvěř pouze v dálce odbíhat. Když jsme došli ke krmelci, dali jsme do něj přinesenou letninu a také nějaké dužnaté krmivo a zkontrolovali zbytek zásob, kterých bylo v krmelci dost. Na seně bylo vyležené místo, kde si zřejmě udělala pohodlí kuna nebo nějaká jiná menší šelma. I cesta zpět byla vcelku rychlá a proto jsme byli u aut chvíli pře čtvrtou hodinou. Cestou jsme ještě viděli Poštolku obecnou, vrány obecné šedé, káně lesní a také kousek od nás vyběhl zajíc.