7.11.2013

Nový člen, myslivecké zvyky a tradice

Dnes jsme mezi sebou přivítali dalšího nového člena kroužku a to Mariana Hejníčka, který se stal již šestnáctým členem našeho kroužku. Vzhledem k tomu, že chce poznávat stromy a zvířata, mohlo by se mu mezi Poštolkami líbit.  

Na dnešek jsme měli připravenou prezentaci o mysliveckých zvycích a tradicích. Protože jsou u nás v České republice právě myslivecké zvyky a tradice hluboce zakořeněny, je důležité, aby je také znali mladí myslivci.

Samozřejmostí jsou myslivecké pozdravy, také myslivecká mluva a myslivecké odívání, rozdíly mezi úlomky a zálomky, lovecké signály, nástupy před a po ukončení společného lovu, výlože a výřady, ale také poslední leče, stráž u zhaslého kusu a lovecké právo, stejně jako tradice přijímání mezi myslivce nebo pasování na lovce. Je toho opravdu hodně co myslivci při své činnosti dodržují a proto také mohla být myslivost právem zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.

To vše jsme si také s dětmi dnes na schůzce vysvětlili a také jsme si řekli o mysliveckých patronech jako je sv. Hubert, patron myslivců, Diana, římská bohyně lovu nebo Artemis, řecká bohyně lovu. 

Mimo to jsme si předvedli jak vypadá výřad zvěře. Děti si donesly do kroužku plyšová zvířátka a po vzoru mysliveckých tradic jsme si je uspořádali na výřadu a položili na pravý bok. Rozdělili jsme se na lovce, honce, trubače a předsedu s mysliveckým hospodářem. Každý desátý kus jsme povytáhli z řady a stoupli jsme si kolem výřadu přesně jak to má být. Předseda s mysliveckým hospodářem za hřbety zvěře, naproti nim trubači, střelci k hlavám zvěře a honci k běhům. Snad to bylo pro děti poučné. Rovněž se dozvěděli, že se zvěři na výřadu vzdává úcta a proto se nesmí výřad v žádném případě překračovat.  

Jedinou vadou na kráse dnešní schůzky bylo neustálé vyrušování téměř všech a protože do kroužku chodíme proto, aby jsme se něco dozvěděli a ne proto, aby jsme tam dělali blbosti, musel jsme dětem rázně vysvětlit o čem myslivecký kroužek je a proč tam vlastně chodíme. Věřím, že to pochpili a že to příště bude už zase lepší.