27.-28.9.2012

Poštolky stavěly krmelec pro srnčí zvěř

Ve čtvrtek 27.9.2012 jsme se s mladými Poštolkami sešli v rámci schůzky, abychom postavili nový krmelec pro srnčí zvěř. Jeden krmelec už sice máme, (je to krmelec se samozásypem, který jsem obhospodařoval ještě v době, kdy jsem byl členem místního MS a přikrmovali jsme v něm již minulou zimu), ale děti si chtěly postavit krmelec svůj, tak jsme se do stavby pustili.  

Dřevo na stavbu jsme dostali sponzorským darem od pana Bubeníčka, který má v Březcích výrobnu řeziva a byl velmi ochotný, když jsme ho požádali, jestli by nám neposkytl dřevo na stavbu krmelce. Hřebíky jsme si nakoupili, nářadí vzali svoje a mohli jsme začít. Poslední co zbývalo, bylo nějak dostat dřevo na místo. Velmi ochotně se nám nabídl pan Motl, který  dřevo odvezl na vozíku a nakonec nám se stavbou krmelce ještě pomáhal.

Vzhledem k tomu, že jsme se ve čtvrtek sešli na normální schůzce tedy od 16:00 – 18:00hod., tak se nám podařilo postavit pouze kostru a část střechy a i to jsme nakonec končili o půl hodiny později. Domluvili jsme se, že druhý den budeme pokračovat. Byl to sice pátek, ale protože byl svátek Sv. Václava, bylo volno a mohli jsme se tedy sejít. Sraz jsme si dali v jednu hodinu odpoledne a vyrazili jsme opět na určené místo.

Práce nám šla velmi dobře od ruky a to hlavně proto, že bylo krásné počasí, které nám dávalo chuť do práce a také vidina, že postavíme krmné zařízení, které bude sloužit zvířátkům, nám dávala sílu. Ani jsme se nenadáli a práce byla u konce. Když jsme se podívali na hodinky, byla čtvrtá hodina odpolední a krmelec byl hotový. Teď už zbývalo jen zakrmit.

Jak se říká, poslední snop z pole, první zrno do zásypů, což znamená, že s přikrmováním by se mělo začít hned po sklizni obilovin. Tady jsme to již sice nestihli, ale hned po dokončení bylo krmné zařízení naplněno jádrem, ovšem v druhém krmelci máme v samozásypu jadrné krmivo už od začátku září. V tuto chvíli si k nám klidně můžou přijít zvířátka vzít něco dobrého. Během zimy u nás budou mít kromě jadrného krmiva také kvalitní jetelinové seno, rovněž letninu, kterou jsme s dětmi v létě nasušili a určitě jím nezapomeneme dát i nějaké jablíčko nebo mrkvičku.

Myslím, že tato akce byla velmi vydařená a tímto bych chtěl za náš kroužek i za zvířátka poděkovat panu Bubeníčkovi za dodání dřeva a panu Motlovi za pomoc při stavbě krmelce.