13.9.2012

Přiřazování pojmů k jednotlivým druhům zvěře, srnčí zvěř, poznávání hlasů zvěře

Vzhledem k tomu, že stále ještě nemáme domluvenou možnost schůzek ve škole, proběhla tato schůzka u nás doma. Venku byla zima a pršelo, takže schůzka venku nepřicházela v úvahu a v naší miniklubovně by bylo těsno, protože jsme se sešli téměř všichni. 

Pro děti jsme připravili nejprve přiřazování pojmů z myslivecké mluvy k jednotlivým druhům zvěře. Jednalo se o jelena, srnce, daňka, divočáka, lišku, bažanta a zajíce. Pokud děti něco přiřadili špatně, tak jsme si to na závěr opravili a vysvětlili jsme si proč která věc patří ke které zvěři.

Dále jsme si prohlédli knížku o srnčí zvěři od pana Scherera, ke kterému pojedeme s kroužkem koncem září na návštěvu. Je v ní spousta zajímavých věcí, které jsme dětem objasnili, ale koncem září nám určitě mnohem více poví právě samotný autor této knížky, který byl ochotný nás přijmout u sebe doma a udělat dětem přednášku o srnčí zvěři s prohlídkou zvěře, kterou doma chová.

Na závěr jsme si pustili ukázky hlasů zvěře a děti měly za úkol poznávat, který hlas patří kterému druhu zvěře. Něco bylo jednodušší a něco přece jen složitější, tak jsme si na závěr pustili vše ještě jednou s vysvětlením o který druh zvěře šlo.

Příští schůzka by už snad mohla být ve škole, kde jsme měli zázemí i v minulém školním roce.