24.4.2014

Mladší: soutěž generálka na místní kolo ZST

Starší: lovecké střelectví

Dnešní schůzka mladších Poštolek probíhala formou soutěže, kdy si děti vyzkoušely, jak asi bude vypadat naše místní kolo ZST. Děti měly za úkol poznávat zvěř, její stopy, listy stromů, rostliny, lovecké psy, myslivecká zařízení, krmiva pro zvěř, hlasy zvěře a také jsme si dali něco z myslivecké mluvy. Výsledky soutěže byly následující:

Lucinka Zbořilová……………………12bodů

Jirka Kirschbaum……………………..9bodů

Barunka Opluštilová…………………6bodů

Kristýnka Hájková……………………5bodů

Honzík Hájek…………………………...5bodů

Starší Poštolky dnes měly v náplni schůzky lovecké střelectví. Na schůzku k nám přišel tatínek Elenky Melcrové…Standa Melcr, který si s sebou přinesl několik zbraní a střeliva, které se používá v myslivosti. Nejdříve dětem vysvětlil, jak se zbraně rozdělují, dále popsal jednotlivé druhy zbraní používané v myslivosti. Brokovnice používané především k lovu drobné zvěře a malých šelem, které mají hladký vývrt hlavně a také kulovnice používané k lovu spárkaté zvěře a velkých šelem, které mají drážkovaný vývrt hlavně. Rovněž děti seznámil a názorně jim ukázal některé druhy pažeb a popsal jim základní části brokovnice a kulovnice. Děti také seznámil s náboji používanými do loveckých zbraní. Brokovými náboji s jednotnou i hromadnou střelou a také s náboji do kulových zbraní. Na závěr si také mohli prohlédnout strojek na výrobu nábojů, který používali myslivci ještě v nedávné minulosti. Dnešní schůzka byla pro děti, především pro kluky velmi zajímavá a určitě se při ní nenudili. Nakonec se ještě seznámili s doklady, které musí mít myslivec při sobě v době, kdy se chystá lovit. Dozvěděli se, že po složení mysliveckých zkoušek je každému myslivci vydán lovecký lístek, dále musí složit zbrojní zkoušku a nechat si vydat zbrojní průkaz, od každé zbraně musí mít vydaný a v době lovu mít u sebe průkaz zbraně a samozřejmě také musí mít od uživatele honitby vydanou povolenku k lovu a plombu na označení zvěře. Informací bylo hodně, ale pokud si mladé Poštolky zapamatují alespoň něco, mělo to určitě svůj význam.