3.4.2014

Mladší: Pracovní list malé myslivosti - myslivecká zařízení, hlasy zvěře

Starší: Testové otázky, hlasy zvěře

S mladšími Poštolkami jsme dnes začali pracovním listem z malé myslivosti, kde jsme poznávali myslivecká zařízení, řekli jsme si k jakému účelu slouží a pokud šlo o zařízení k přikrmování zvěře, řekli jsme si pro jakou zvěř je určeno.

Potom jsme si pouštěli hlasy zvěře a Poštolky měly za úkol poznávat k jakému druhu zvěře hlasy patří. Na závěr jsme si rozdali oplatky, které měly děti z minula slíbené za soutěž, které se zúčastnily.

Starší Poštolky začaly testem. Tentokrát ho ovšem nemusely psát, ale říkali jsme si odpovědi na testové otázky, které nás můžou potkat na soutěžích. Pokud děti neznaly správnou odpověď, tak jsme si ji řekli společně a také jsme si danou otázku vždy vysvětlili, aby pochopili o co v každé otázce vlastně jde. Takto jsem prošli asi 50 otázek a aby to nebylo tak jednotvárné, tak jsme potom pokračovali stejně jako s mladšími poznáváním hlasů zvěře. Na závěr rovněž dostal každý slíbený oplatek.