31.10.2013

Poštolky na prezentační akci Ve Štěpánově to tepe

Po podzimních prázdninách, tedy ve čtvrtek 31.10.2013 proběhla na Základní škole ve Štěpánově prezentační akce s názvem Ve Štěpánově to tepe. Akci vyhlásila ZŠ Štěpánov, prostřednictvím svého ředitele Mgr. Karla Vacka a hlavním cílem této akce bylo odvézt děti od počítačů a dát jim možnost si vybrat jak trávit volný čas v naší obci.

Z tohoto důvodu byla oslovena všechna dobrovolná sdružení a zájmové spolky působící v naší obci, které měly možnost se prezentovat ve škole, jak před žáky, tak rovněž před širokou veřejností. Této akce se nakonec účastnilo asi 14 různých organizací včetně našeho kroužku Mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Poštolky Štěpánov. Oslovených ovšem bylo mnohem více a byla opravdu velká škoda, že této možnosti většina z nich nevyužila.  

Začátek celé akce byl plánovaný na osmou hodinu ranní, kdy měly postupně všechny stanoviště navštěvovat jednotlivé třídy z celé školy. Každý měl na svou prezentaci pro jednu třídu vyměřenou čtvrthodinku, ve které dětem vysvětlil, co vše obnáší aktivita, které se věnuje.

Ale abych se dostal k naší vlastní prezentaci. Do školy jsme ještě s dvěma členy kroužku, kteří při této akci pomáhali, přijeli již o půl sedmé ráno, tedy hodinu a půl před začátkem a šli jsme do třídy, která nám byla na tento den podle našeho přání přidělena. Ve třídě jsme si upravili lavice a židle jak jsme potřebovali a vyskládali jsme si tam vše, co jsme si předem nachystali. S sebou jsme na ukázku měli vycpaniny zvěře, stopy zvěře, zvěř na obrázcích, kůže, paroží a lebky zvěře, lovecké psy, sbírku listů, plodů a bylin a to vše samozřejmě i s popisem, aby se děti lépe orientovaly. Mimo to jsme s sebou měli na ukázku kroniku kroužku, penzum znalostí z myslivosti, podle kterého se v kroužku učíme a samozřejmě jsme nezapomněli na časopisy myslivost i s jejich přílohou malou myslivostí. Mimo to jsme také měli připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, kde se děti formou přednášky dozvěděly vše o tom, jak náš kroužek funguje a co vše v rámci kroužku děláme. Na závěr rovněž členové našeho kroužku předvedli dětem, jak se mysliveckou mluvou popisují jednotlivé druhy zvěře a paroží.

Od rána se na našem stanovišti vystřídalo celkem 13 tříd z celé školy, což bylo více než 300 dětí, které se dozvěděly vše nejen o našem kroužku, ale pokud měl někdo zájem i spoustu zajímavých věcí o myslivosti a myslivcích obecně. Rovněž si každý mohl vzít přihlášku a tím se přidat do řad Poštolek. Několik dětí toho také využilo, přihlášku si vzalo a tak uvidíme, jestli se naše řady (patnácti Mladých myslivců) díky této akci opět rozrostou. Krátce po poledni tato prezentace skončila, ovšem po obědě o půl druhé se opět pokračovalo a to pro veřejnost, která byla na tuto akci pozvána. Odpolední účast již nebyla tak velká, ale i tak si myslím, že kdo se chtěl dozvědět o dění v naší obci, popř. přihlásit své děti do nějakého kroužku přišel a měl opravdu jedinečnou možnost se dozvědět, jak který kroužek funguje.

Konec této podle mě velmi povedené akce byl v 16:00hod. odpoledne a myslím, že každý kdo se jí zúčastnil, mohl mít velmi dobrý pocit, že to ve Štěpánově opravdu tepe a možnosti vyžití pro děti je tady spousta. Teď už záleží jen na jejich zájmu, a pokud si někdo z dětí některý z kroužků vybere, určitě mu budou dveře otevřeny.