26.10.2013

Výlet do Dubu nad Moravou na VI. Evropskou mysliveckou pouť

V sobotu ráno jsme se vypravili do Dubu nad Moravou, kde probíhala VI. Evropská myslivecká pouť. Jeli jsme ráno po osmé hodině autobusem a výletu se účastnilo 10 dětí. Na místě se k nám ještě přidali dva členové, takže kromě tří jsme se zúčastnili všichni. Jediné co nám dělalo starosti bylo, že jsme se nikde dopředu nedozvěděli jak bude tato akce probíhat a co vše od ní můžeme čekat. Po příjezdu na místo byla situace stejná. Nikde žádný plakátek co vše bude k vidění, což bylo velmi zvláštní.

Jedno bylo ovšem jisté, že na půl jedenáctou byla připravena mše svatá k uctění památky svatého Huberta patrona všech myslivců, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kostel byl zaplněný téměř do posledního místečka, jen uprostřed zůstalo volné místo pro průchod myslivců a kněží. Za zvuku lesních rohů byl na počest svatého Huberta, patrona myslivců do kostela přinesen ulovený jelen, daněk a divočák. V kázání Jan Graubner vyzdvihl práci myslivců, jejich zodpovědné chování k přírodě, lásku k zvířatům, ale i lásku  lidí navzájem.

Na nádvoří u kostela byla spousta stánků, ve kterých se prodávalo spousta různých věcí, které měly co dočinění s myslivostí. Děti asi nejvíce zaujal stánek paní Hany Křenkové, která vystavovala krásné ručně malované obrázky zvěře. Některé děti si tyto obrázky i zakoupily. Také jsme od paní Křenkové dostali pexesa a kalendáře s její tvorbou, za což jí patří velký dík. Po ukončení mše mohli návštěvníci shlédnout svěcení replik sv. Huberta a také si prohlédnout uloveného daňka, jelena a divočáka, kteří byli donešeni na nádvoří. Také zde bylo možno prohlédnout si a také si vzít starší čísla časopisu myslivost, čehož některé děti využily. Byla tu i malá myslivost, která vychází jako příloha časopisu. Na nádvoří jsme si také udělali společné foto s jedním z členů řádu sv. Huberta

O půl druhé byl v kostele připraven jeden z mysliveckých zvyků a tradic tzv. přijímání mezi myslivce formou pasování, kdy byli přijímáni tři nový členové. Myslím, že přijímání mezi myslivce mohlo být především pro nemysliveckou veřejnost, ale také pro děti z našeho kroužku velmi poučné a viděli, že myslivci ctí své tradice a hlavně jak jedna z mnoha mysliveckých tradic probíhá. I následný proslov šéfredaktora časopisu myslivost Jiřího Kasiny byl velmi poučný. Zmínil v něm, co vše myslivci v dnešní době musí dělat, jaké problémy myslivost a myslivci v dnešní době mají  a také, že lov zvěře je až na posledním místě. Rovněž zmínil, že veřejnost má velmi zkreslené informace o myslivcích a jejich činnosti a vysvětlil jak vlastně probíhá lov zvěře a hlavně to, že zvěř, která je řádně myslivecky ulovena, určitě netrpí tolik jako uměle chovaná zvířata, která končí na jatkách. Myslím, že tato slova byla pro nemyslivce, kteří se této akce účastnili velkým poučením.

Pokud bych měl akci zhodnotit, tak byla určitě velmi povedená, ovšem nám jako vedoucím kroužku, chyběla především informovanost před akcí, která nebyla prakticky žádná a také jsme možná čekali, že tu bude více doprovodných akcí. Ovšem důležité je, že se tato akce líbila dětem, které měly vesměs kladné ohlasy a že jsme prožili zase jeden společný den na myslivecké akci, která snad byla alespoň trošku pro děti poučná a něco si z ní odnesly. Zpět domů jsme se vrátili krátce před čtvrtou hodinou.