24.10.2013

Soutěž

Na dnešní schůzce jsme si s dětmi opět zasoutěžili, ale soutěž byla udělána naučnou formou. Vzhledem k tomu, že máme v kroužku několik nových členů, tak aby se také zapojili, byli zapojeni aktivně do soutěže. Děti byly rozděleni na čtyři skupiny. V každé skupině byl někdo, kdo chodí do kroužku déle a už něco umí a k němu potom přiděleni nový členové. Celkem byly čtyři skupiny. Každá skupina dostala na začátek jeden papír A4 kde byla myslivecká mluva a měli určitou dobu, aby se tuto mysliveckou mluvu naučili, popř. si co nejvíce zapamatovali. Každý to dělal po svém a nakonec došlo na procvičování. Každá skupina dostala 12 otázek a měli za úkol co nejvíce otázek zodpovědět správně. Samozřejmě ne všichni dohromady, ale vždy jeden vybraný člen skupiny tak , aby se zapojili všichni. Když bylo vše procvičeno, byla drhá část soutěže. Dvě skupiny měly za úkol naučit se poznávat listy stromů, jedna skupina stopy zvěře a jedna skupina trofeje zvěře. Poté následovalo opět procvičení.

Výsledky soutěže

1. Honza Hřivna, Adélka Zlámalová, Lukášek Houserek......................23bodů

2. Štěpán Opluštil, Pepa Hubl..............................................................22bodů

3. Lucka Zbořilová, Ondra Krejčí, Honza Hájek....................................17bodů

4. Štěpán Janečka, Jirka Kirschbaum, Honza Hubl...............................14bodů

Tato soutěž bude opět pokračovat na další schůzce a věřím, že tímto způsobem máme největší možnost si vše velmi dobře zapamatovat. Dobré je to především pro nové členy, kteří se tímto způsobem velmi dobře zapojují.

Příští schůzkou bude výlet do Dubu nad Moravou, který nás čeká již tuto sobotu.