10.10.2013

Info o sobotní vycházce do lesa a výletu do Dubu nad Moravou, dějiny myslivosti, myslivecká etika a osobnost myslivce, myslivecké odívání, testík, popis zvěře mysliveckou mluvou

Na dnešní schůzce jsme si nejdříve řekli o sobotní vycházce, kdy půjdeme ke krmelcům a také opravíme krmítko pro ptáčky. Také jsme si řekli o výletě, na který pojedeme za 14 dní a to konkrétně do Dubu nad Moravou na Evropskou mysliveckou pouť.

Dále jsme si povídali něco málo o dějinách naší myslivosti...řekli jsme si kdy byla založena ČSMJ, kdy se začal vydávat časopis myslivost, kdo to byl Karel Podhajský, kdo založil řád sv. Huberta a kde má sídlo a další zajímavé věci... Také jsme si povídali o myslivecké etice a osobnosti myslivce a rovněž něco o mysliveckém odívání...

Jako další jsme si napsali opakovací testík jako na každé schůzce, jen tentokrát mohly děti získat celkem 30 bodů.

Otázky testu byly následující:

1. Napiš mysliveckou mluvou ocas lišky, jelena a bažanta

2. Napiš mysliveckou mluvou hlasový projev daňka, srnce a koroptve

3. Napiš tři lovecké psy patřící do skupiny norníků

4. Která zvěř se může nakazit myxomatózou, trichinelózou a vzteklinou

5. Napiš tři druhy jadrného krmiva

6. Hlasový projev tetřeva - čtyři sloky

7. Napiš tři lasicovité šelmy

8. Napiš měsíc myslivosti, patrona myslivců a bohyni lovu

9. Hlasový projev tetřívka - dvě sloky

10. U které zvěře najdeme sedlo, fíky a háky

Výsledek testu max. 30 bodů:

1. Štěpán Opluštil...................29bodů

2. Václav Novák......................28bodů

3. Ondra Novák.......................26bodů

4. Lucinka Zbořilová................25bodů

5. Honza Hřivna......................24bodů

6. Štěpán Janečka..................22bodů

7. Elenka Melcrová.................15bodů

8. Pavel Petřík........................13bodů

9. Honza Hubl..........................8bodů

10. Ondra Krejčí.......................6bodů

11. Pepa Hubl..........................2body

V době psaní testíku jsme s naším novým členem Lukáškem poznávali zvířátka na obrázcích a docela mu to šlo. Dokonce už si i pamatuje, že krev mysliveckou mluvou se nazývá barva. 

Nakonec jsme si zopakovali popis zvěře mysliveckou mluvou. Děti popisovaly různé druhy zvěře a také paroží, které jsme již dříve probírali. Většinou s popisem nebyl problém, ovšem některé věci je přece jenom potřeba opakovat častěji, aby v hlavě zůstaly a proto budeme popis dělat určitě i na příštích schůzkách.