11.10.2012

Soutěž - poznávačka, myslivecká mluva, daněk skvrnitý, kaštany

Schůzku jsme začali soutěží. Šlo o poznávačku, kdy měly děti za úkol poznávat zvěř, stopy zvěře, listy stromů, rostliny, lovecké psy, a ryby. V každé části mohly získat 10 bodů, celkem tedy 60 bodů.

Výsledky byly následující:

1. Štěpán Janečka......... 55bodů

2. Štěpán Opluštil.......... 46 bodů

3. Pavel Petřík............... 43 bodů

4. Honza Hřivna ............ 42 bodů

5. Elenka Melcrová......... 40 bodů

6. Simonka Zapletalová... 31 bodů

7. Ondra Krejčí............... 28 bodů

Některé výsledky mohly být lepší, ale alespoň jsme zjistili kde máme mezery a kde musíme přidat.

V další části jsme si s dětmi vyzkoušeli popis zvěře a paroží mysliveckou mluvou na interaktivní tabuli. Každý si vybral jeden lísteček, kde bylo napsáno co bude popisovat a potom si to každý postupně vyzkoušel. Ani tady nebylo vše bezchybné, ale alespoň máme stále na čem pracovat.

Na závěr jsme si probrali další druh zvěře a to Daňka skvrnitého. Řekli jsme si o něm nějaké informace a také jsme si popsali dančí shoz. Děti se mohly podívat i na skutečný shoz daňka a jeho lopatu a vyzkoušet si popis přímo na něm. Do svých záznamů si poté ještě založili další druh zvěře, který budeme probírat příště. Je to Poštolka obecná, kterou máme ve svém znaku.

Dnes jsme skončili o chvíli dříve, protože jsme měli dole u východu ze školy nachystané kaštany, které děti nasbíraly a museli jsme to vše naložit do auta. Všechny Poštolky se zapojili a za chvíli jsme měli vše uklizené. Když jsme kaštany doma zvážili, bylo jich celkem 277kg. I s kaštany, které máme z mateřské školy jich je již přes 600kg.