12.1.2012

Opakování jelen lesní, liška obecná, srnčí parůžek popis, stránky kroužku, pořad z cyklu Tisíc let české myslivosti - soutěž ZST

Na této schůzce jsem se konečně sešli v plné sestavě, tedy dva vedoucí a deset členů.

Nejdříve jsme si zopakovali něco z minulé schůzky o jelenovi lesním. Dále jsme zkontrolovali myslivecký zápisník, jestli v něm mají děti zapsané všechny informace o východu a západu slunce, počasí a další věci, které jsou v zápisníku uvedeny a pokud tam někdo neměl nějaký záznam, tak jsme si informace doplnili. Do zápisníku jsme si rovněž zapsali jaké máme druhy šelem v naší honitbě a které šelmy jsou u nás vzácné.

Jako další jsme si řekli něco o lišce obecné a děti měly možnost prohlédnout si preparovanou hlavu a kůži s lišky. Naučili jsme se popis lišky mysliveckou mluvou a rovněž každý dostal na založení do složky informace o této naší nejběžnější šelmě.

Pepík Souček donesl na schůzku parůžek (shoz) ze srnce, tak jsme si řekli rovněž něco o tomto parůžku tak, aby ho děti dokázali popsat a věděli o něm další potřebné informace.

Po všech těchto informacích jsme si potřebovali trošku oddechnout, tak jsme si prohlédli naše nové webové stránky, co vše se na nich dá najít, ukázali jsme si naši novou nástěnku, kterou si je možné prohlédnout jak na webových stránkách, tak především vedle obchodu COOP na sídlišti. Rovněž jsme si řekli něco o soutěži Zlatá srnčí trofej, ve které bychom si rádi letos zasoutěžili.

Nakonec jsme si pustili pořad právě o soutěži Zlatá srnčí trofej a to o jejím národním kole, které je vyvrcholením této soutěže a bývá formou 14denního tábora, kde se děti učí o přírodě a myslivosti, hrají různé hry a součástí je právě tato celostátní soutěž. Byl to pořad z cyklu Tisíc let myslivosti, který nedávno běžel na obrazovkách české televize.