20.4.2019

Výlet Poštolek do bažantnice Colchi Střelice

Dnes jsme se s Poštolkami vydali na další výlet, tentokrát do bažantnice. Jelo se po deváté hodině autobusem do Uničova a odtud jsme pokračovali pěšky směrem na Benkov, kde se nachází odchovna bažantů. Když jsme dorazili na místo, čekal tam už náš průvodce Ing. Otto Hampl. Pan Hampl nás provedl po odchovně, ukázal nám co vše se tam nachází, řekl nám kolik je v chovných hejnech bažantů a dozvěděli jsme se vše co nás zajímalo. Když jsme si vše prohlédli, udělali jsme si oheň a opekli jsme si kabanos. Po jídle jsme šli s panem Hamplem projít jednotlivé voliéry, kde měly děti možnost posbírat snesená bažantí vejce. Do každé voliéry mohlo jít jen jedno z dětí, aby se bažanti zbytečně neplašili. V jedné z voliér byli také divocí krocani, kde jsme také vajíčka posbírali. Celkem děti posbíraly 259 bažantích a 4 krocaní vejce. Když bylo vše hotové, poděkovali jsme panu Hamplovi za provedení po odchovně, on zase dětem za posbírání vajec a rozloučili jsme se. Zpět jsme šli opět pěšky do Uničova, tam jsme si v obchodě koupili nanuky a pití a jeli jsme domů. I počasí nám dnes přálo, bylo krásně a tak jsme si dnešní výlet výborně užili.