28.11.2017

Schůzka mladších Poštolek
Dnes jsme se s mladšími Poštolkami učili poznávat lebky zvěře, dále shozy zvěře parohaté a rohy zvěře dutorohé. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi rohem a parohem, zopakovali jsme si popis parohu jelena, daňka a také parůžku srnce mysliveckou mluvou, ukázali jsme si jak se počítá věk zvěře dutorohé na toulcích muflona, případně růžcích kamzíka a v závěru jsme si na pracovních listech ukázali některá myslivecká zařízení a vysvětlili jsme si na co se které zařízení používá.