23.11.2017

Schůzka starších Poštolek
Dnešní schůzku starších Poštolek vedla Ivča s Jardou. Starší děti si udělaly nejdříve krátký testík z lovectví, z toho co jsme se učili minulý týden...

potom pokračovaly v další části lovectví kde si řekli něco o ošetření ulovené zvěře, jak spárkaté tak drobné, o lovu zvěře odchytem, něco o pobytových znacích, jako jsou hraby, otlučky, ohryz, okus nebo malovánky, dále o zvěři která se kaliští a na závěr o osamělých způsobech lovu jako jsou čekaná, šoulačka, slídění, lovy lestné, nebo lov na obnově.

v poslední části si udělali stejně jako mladší v úterý popis různých druhů zvěře mysliveckou mluvou.

Výsledky testu:

9bodů....Lucka Zbořilová

8bodů....Ondra Jarmar, Štěpán janečka, Tadeáš Faltus, Elen Melcrová

5bodů....Dan Brodský, Hanka Šopíková

4body....Lukáš Vykydal

3body....Lukáš Houserek, Barča Opluštilová, Michal Hopjan

Celkem po 2 testech

18bodů.....Ondra Jarmar

15bodů.....Tadeáš Faltus, Lucka Zbořilová

14bodů.....Jarda Vyroubal

13bodů.....Štěpán Janečka, Hanka Šopíková

12bodů.....Elen Melcrová

11bodů.....Dan Brodský

9bodů.......Barča Opluštilová, Michal Hopjan

5bodů.....Elen Ryšková - chybí 1 test

4body.....Lukáš Vykydal - chybí 1 test

3body.....Pavel Petřík, Lukáš Houserek - chybí 1 test

0bodů.....Jirka Kirschbaum - chybí 2 testy