19.11.2015

Mladší - Presentace o myslivosti

Dnes jsme pokračovali v presentaci o myslivosti. Ukázali jsme si různé druhy loveckých psů a řekli jsme si, že každý lovecký pes musí mít určitý druh zkoušek, také co vše myslivci dělají při své činnosti, co vše musí člověk znát, aby se mohl stát myslivcem a spoustu dalších zajímavostí, které jsou úzce spjaté s myslivostí. Na závěr jsme si udělali malou opakovačku, jestli děti vědí, co vše v této presentaci bylo.

Starší – Daněk evropský, Jelen Sika, průběh toku Tetřeva hlušce, opakování (poznávačka loveckých psů, listů a myslivecké mluvy.

Starší Poštolky se dnes dozvěděly další informace o daňkovi a jelenovi sika. Hlavně jsme si řekli, jaký mají vzorec chrupu a jaká je doba lovu této zvěře. U jelena siku jsme si řekli, že jsou dva poddruhy a to jelen sika japonský a jelen sika Dybowského a že Dybowského je o něco větší. U tetřeva hlušce jsme si řekli, kdy probíhá tok, kolik snáší slepička vajíček, kolik dní na nich sedí a že se o kuřátka stará pouze tetřeví slepička. Také jsme si připomněli hlasové projevy tetřeva, řekli jsme si, že tetřevi žijí v polygamii a také jaký je průběh tetřevího toku. V druhé části jsme si opakovali plemena loveckých psů a skupiny do kterých patří, poznávačku listů a také jsme opakovali popisy zvěře a paroží mysliveckou mluvou.