12.11.2015

Noví členové 

Dnes se k nám přidaly dvě nové Poštolky.........................

Mladší - Přiřazovací kolečka, presentace o myslivosti

Dnes jsme si ukázali přiřazovací kolečka a děti přiřazovaly listy a plody ke stromům, paroží a rohy k různým druhům zvěře a také stopy zvěře. Ve druhé části jsme si pouštěli presentaci o myslivosti, ve které jsme si řekli jak se správně chovat v přírodě, učili jsme se poznávat ptáky na krmítku a řekli jsme si co všechno se může dávat do krmelce a co by se tam dávat nemělo. 

Starší - Opakování Jelen lesní, rozdíl mezi zajícem a králíkem, daněk skvrnitý

Se staršími dětmi jsme si na začátku zopakovali informace o jelenu lesním. Dále jsme si řekli rozdíly mezi zajícem polním a králíkem divokým. Např. že zajíc se rodí vidomý a osrstěný naopak králík nevidoucí a holý. Také to, že zajíc žije v lese či na poli a hlavně osamoceně naopak králík v norách, v rodinných tlupách a v koloniích. Také jsme si řekli něco o nemoci králíků myxomatóze. Na závěr jsme si řekli něco o daňku skvrnitém v čemž budeme pokračovat příště.