23.12.2011

Vánoční přikrmování zvěře

Den před štědrým dnem tedy 23.12.2011 se konala první schůzka kroužku mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Poštolky.

Sraz jsme měli ve 13.00hod. před starou školkou na Hutích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první schůzku, museli jsme nejdříve zařídit nějaké organizační věci. Z tohoto důvodu jsme šli nejdříve do jedné z místností ve staré školce, kterou nám velmi ochotně zařídila paní Melcrová za což jí patří dík. Tam proběhla první část schůzky, která trvala asi půl hodiny a rodiče se tam dozvěděli některé věci ohledně kroužku a mohli se zeptat na vše co je zajímalo.

Přibližně kolem půl druhé jsme ukončili organizační část a mohli jsme vyrazit na určené místo ke krmelci, který se nachází poblíž Kurfurstova ramene. Kromě dětí a dvou vedoucích se s námi vypravili i někteří rodiče členů kroužku. Počasí nám vcelku přálo. Dokonce zůstalo i trochu sněhu, který napadl dva dny před schůzkou a bylo tedy možné pozorovat i některé stopy zvěře. Jednalo se především o stopy srnčí zvěře a zajíců.

Po příchodu ke krmelci jsme s dětmi naplnili korýtka dobrotami, které jsme si doma přichystali. V korýtku se objevila kukuřice, mrkev, jablka, jeřabiny, žaludy a rovněž jsme doplnili krmelec kvalitním jetelovým senem. Děti byly seznámeny proč se v korýtku nachází sůl a proč je pro zvěř tak důležitá. Kousek od krmelce bylo několik zálehů od srnčí zvěře a děti tak mohly vidět, že krmelec tato zvěř navštěvuje. Na místě jsme se rovněž domluvili, že na jaře postavíme společnými silami vlastní krmelec, o který se budeme s dětmi starat. Nakonec jsme ještě nazdobili okolní keře, na které jsme navěsili různé dobroty pro zvěř i ptáčky a vydali jsme se na zpáteční cestu. Zpět ke školce na Hutích jsme dorazili krátce po třetí hodině a domluvili jsme se na příští schůzce, která bude už v roce 2012.

Budeme se scházet pravidelně každý čtvrtek od 16:00hod do 18:00hod. a naším cílem bude naučit se něco o přírodě a myslivosti. Už na první schůzce bylo vidět, že děti, které se do kroužku přihlásili, mají opravdu o tento kroužek zájem. Proto také věřím, že se dokážeme v krátké době dobře připravit a popř. také co nejlépe uspět na květnovém okresním kole ZST.

Myslím, že se nám první společná schůzka Poštolek vydařila a že tento kroužek bude pro děti poučný, ale především bude pro všechny příjemným strávením volného času.

Foto najdete v sekci fotogalerie