26.2.2020

Mladší Poštolky se věnovaly mysliveckým tradicím

Dnes jsme si s dětmi prošli část mysliveckých tradic, konkrétně mysliveckou mluvu a také němou mysliveckou mluvu tzv. zálomky. Nejdříve jsme si venku udělali praktickou ukázku a řekli jsme si k jakým účelům se zálomky používají. Potom jsme si jednotlivé zálomky představili tak, že jsme se naučili jejich názvy a řekli jsme si k čemu který zálomek slouží. Teď už tedy děti znají hlavní, směrový, nástřelový, stopový, příčný, stanovištní, čekací i výstražný zálomek. Když jsme vše zvládli, přesunuli jsme se do klubovny, kde jsme pokračovali mysliveckou mluvou a také jsme si ukázali nábojové pásy a řemínky na zavěšení koroptví...