22.2.2018

Schůzka starších Poštolek

Dnes jsme si udělali opět krátký testík, zopakovali jsme si lebky, hlasové projevy zvěře a nakonec jsme si probrali pár otázek...např. o přijetí myslivosti na seznam nehmotneho kulturního dědictví ČR, který orgán řídí výkon státní správy myslivosti, komu náleží zvěř nalezená na nehonebnich pozemcich, co je to zvěř padlá a zhaslá, co patří mezi zakázané způsoby lovu, o lístku o původu zvěře a také jsme si řekli, kdo je předseda ČMMJ...

Příští čtvrtek k nám přijedou kamarádi Veverky z Daskabatu a uděláme si společnou schůzku...

 

Výsledky testu

Pavel Petřík..............36 bodů

Barča Opluštilová.......35bodů

Ondra Jarmar.............33bodů

Štěpán Janečka..........30bodů

Lucka Zbořilová...........30bodů

Elen Melcrová..............30bodů

Hanka Šopíková...........27bodů

Lukáš Vykydal.............24bodů

Jarda Vyroubal.............20bodů

Elen Ryšková...............14bodů

Pavlínka Houserková.....12bodů

Dominik Šrubař.............12bodů

Tadeáš Faltus..............11bodů

Zuzka Janečková............7bodů

Anežka Kolčavová...........4body

 

Pořadí po třetím opakovacím testu

Barča Opluštilová.......21bodů

Ondra Jarmar............19bodů

Pavel Petřík..............16bodů

Lucka Zbořilová.........14bodů

Štěpán Janečka.........11bodů

Hanka Šopíková...........9bodů

Elen Melcrová..............9bodů

Lukáš Vykydal.............7bodů

Dan Brodský...............3body

Lukáš Houserek...........2body

Elen Ryšková..............1bod