9.2.2017

Mladší Poštolky

Dnes jsme zopakovali kachnu divokou a lovecké psy...potom jsme dělali pracovní list Koroptev polní, ukázali jsme si odlitky různých stop zvěře a následně jsme dělali pracovní list stopy, které jsme přiřazovali k různým druhům zvěře. Na závěr si některé starší Poštolky udělali krátký testík, ostatní si zahráli hru, kdy si měli zapamatovat různé druhy zvěře.

Výsledky testu: max. počet 32 bodů

Hanka Šopíková...........22bodů

Jarda Vyroubal............22bodů

Michal Hopjan.............20bodů

Zuzka Janečková.........18bodů

Sára Sweney................8bodů

Starší Poštolky

Dnes jsme si na začátku udělali testík, abychom si vyzkoušeli, kdo se co naučil a potom jsme prošli soutěž Liščí stopou a to tajenku, rébusy, zodpověděli jsme si otázky a také jsme si pověděli něco o trofeji (lebce jelena lesního). Bylo toho docela dost, tak jsme již více na dnešní schůzce nestihli.

Výsledky testu: max. počet 59 bodů

Pavel Petřík.................50bodů

Štěpán Opluštil.............49bodů

Štěpán Janečka............47bodů

Lucka Zbořilová............46bodů

Barča Opluštilová..........41bodů

Elen Melcrová...............37bodů

Ondra Jarmar................31bodů

Lukáš Vykydal...............29bodů

Honza Hájek..................25bodů

Lukáš Houserek..............23bodů

Dan Brodský..................16bodů

Elen Ryšková.................11bodů