21.12.2017

Poslední schůzka v klubovně v roce 2017 - nový dataprojektor

Dnes jsme se sešli naposledy v tomto roce v naší krásné klubovně. Dnes bylo pro děti připraveno překvapení, protože je naše klubovna od tohoto týdne vybavená dataprojektorem a promítacím plátnem, za což vděčíme Jardovi Vyroubalovi, který vše zařídil. Naše klubovna je tak dokonalá a Jardovi za to musíme velmi poděkovat. Můžeme si promítat různé myslivecké filmy, ukazovat fotografie a hlavně nám to bude sloužit při výuce Poštolek. Dnes jsme si přes dataprojektor ukazovali spoustu fotografií z let minulých od vzniku kroužku a také některé novější z letošního roku.

Na dnešní schůzku také donesla každá Poštolka nějaký dáreček do tomboly dárečky jsme očíslovali a potom si každý vytáhl jedno číslo z klobouku a dárečky jsme si rozdělili.

Schůzku nám také spestřil náš mladý trubač Ondra Jarmar, který si přinesl lesní roh a zahrál nám několik skladeb. Na to, že se věnuje troubení teprve od září, tak je velmi šikovný a má velké pokroky. Jsme velmi rádi, že máme v Poštolkách i nadaného trubače...Ondra také nechal toho kdo měl zájem, aby si troubení vyzkoušel a tak se mohli někteří přesvědčit, že naučit se troubit na lesní roh není vůbec jednoduché a ne každý to zvládne.

Schůzku jsme si také zpestřili výborným cukrovím od maminek, které děti přinesly a dobrým ovocným čajem. V neděli na štědrý den nás čeká poslední schůzka v tomto roce, kdy se sejdeme s dětmi i rodiči a půjdeme společně ke krmelci, abychom nastrojili zvířátkům vánoční stromeček a také naplnili krmné zařízení.