10.12.2015

Mladší – Poznávačka listů a loveckých psů, popis bažanta a srnce mysliveckou mluvou

Mladší Poštolky si na začátek vyzkoušely popis bažanta mysliveckou mluvou na vycpaném exempláři, který jsme se učili na minulé schůzce a všichni to bez větších problémů zvládli. 

Když jsme zvládli popis, opět jsme se rozdělili na dvě skupiny jako minulý týden. Skupina, která poznávala lovecké psy, se tentokrát věnovala listům se Štěpánem Opluštilem a druhá naopak zase se mnou. V naší skupině jsme si prošli všechny lovecké psy a také jsme si je zařadili do jednotlivých skupin.

V závěru jsme si ještě zopakovali popis srnce obecného mysliveckou mluvou, což dětem rovněž šlo velmi dobře.

Starší – Testík, chrup zvěře, sovy

Starší Poštolky si na začátek napsaly opět jeden testík, který měl 15 otázek, dalo se získat celkem 23 bodů a dopadl takto:

Štěpán Opluštil……………………. 22 bodů

Pavel Petřík………………………....19 bodů

Štěpán Janečka……………………...19 bodů

Barča Opluštilová……………………19 bodů

Lucka Zbořilová……………………...15 bodů

Elen Melcrová………………………..15 bodů

Honza Hájek……………………….....10 bodů

Kristýnka Hájková…………………….6 bodů

Jirka Kirschbaum………………………5 bodů

Po testu jsme si řekli jako vždy správné odpovědi a snad to budou už všichni příště vědět lépe.

V druhé části jsme si povídali o chrupu různých druhů zvěře, což bylo vlastně pokračování s minulé schůzky. Jaké má kdo zuby, kdy je vyměňuje, k čemu je používá a spoustu dalších věcí. Také jsme si ukázali chrup jelena evropského a srnce obecného. Na dvou spodních čelistech srnců jsme zjišťovali, který srnec byl starší. Jeden byl jednoletý, ale již s vyměněným chrupem a druhý pětiletý a nakonec jsme to bez problémů určili.

V poslední části jsme si povídali o sovách. Jaké druhy se u nás vyskytují, kde hnízdí, čím se živí, která je největší a která naopak nejmenší, že jedinou sovou, která patří mezi zvěř, je Výr velký a také třeba co to byly lovy na výrovce, které jsou již v dnešní době zakázané. Rovněž jsme si řekli, že sovy nemají vole a dělají vývržky, ve kterých jsou na rozdíl od dravců s peřím i nestrávené kosti.