26.5.2021

Schůzka mladších Poštolek
Na dnešní schůzce jsme se s dětmi zašli podívat do klubovny, kterou většina z nových členů ještě neviděla. Prohlédli a určili jsme si tam všechny naše vycpaniny a také kůže zvěře a potom jsme se vydali na procházku. Po cestě jsme poznávali stromy, keře, byliny a také jsme si ukázali nějaké druhy zvěře a ptáků na obrázcích. Na závěr jsme si také zasoutěžili.