Význam sokolnictví v současné době

Uchováváním kulturních zvyků a tradic si člověk uvědomuje část historie. Sokolnictví patří
mezi nejstarší způsoby lovu. Jaký význam má sokolnictví v současné době?

Ochrana přírody

Sokolnictví je významným prvkem pro ochranu přírody. Objektivní vědecká analýza
nezohledňuje pouze úzkou skupinu živočichů v rámci biotopu, ale bere v potaz celý systém
včetně ovlivnění lidskou činností. Z těchto poznatků musí vycházet ochrana přírody a dravých
ptáků zařazených do přírody. Jedná se především o velikost teritorií, typy biotopů a typ
a množství potravní nabídky. Sokolníci provozují programy umělého odchovu a snaží se
o navrácení dravců do přírody.

Hospodářský význam
Z umělých chovů dravců má užitek příroda, ale i dnešní civilizace. Jedná se především
o letectví, kde jsou dravci nepostradatelní. Sokolnictví je dále potřebné pro ochranu
zemědělských ploch, skládek a historických památek. Nejvyšší ekonomický přínos má
sokolnictví v ochraně letadel proti střetu s volně žijícími ptáky a zvěří v oblasti letišť.
Letecká doprava je nejbezpečnější dopravou současnosti, jelikož je letadlo vybaveno
mnohými bezpečnostními systémy. Ovšem letečtí odborníci dosud pomocí moderní techniky
nevyřešili možné střetnutí letadla s ptáky. Vhledem k tomu, že letové koridory dopravních
letadel jsou ve výši kolem 10 km, tak je střet letadla s ptáky velmi vzácný. Problémy ovšem
nastávají v nižších výškách – při startech a přistáních.

Letadlům může být nebezpečná i zvěř. Přístup zvěře na letiště lze zabránit kvalitním
oplocením. Je ovšem nemožné zamezit přístup na letiště ptákům. Ke snižování výskytu
ptactva a zvěře v oblasti letišť je organizováno plašení ptactva, které se provádí v době
letového provozu, ale i mimo něj. Speciální složky letištního provozu se obvykle nazývají
Stanice biologické ochrany letiště. Po důkladných analýzách se na letištích používají
pyrotechnické metody (dělobuchy, brokové zbraně) a biologické metody (dravci a lovečtí
psi). Tento způsob nemůže zabránit úplně všem střetům, ale je velmi účinným nástrojem
k minimalizaci těchto případů.