Stromy našich lesů

Umíte poznat alespoň čtyři druhy stromů našich lesů? Jestli ne, tak se to naučte, je to velice
jednoduché. Nejčastější stromy našich lesů jsou tyto: smrk, borovice, buk a dub. Když se
naučíte rozpoznávat alespoň tyto čtyři dřeviny, tak se v žádném lese v ČR určitě neztratíte.

Smrk – tvoří až 50 % našich lesů

Smrk ztepilý (Picea abies) je rozšířen až na 50 % našich lesů. Smrk je neopadavý jehličnatý
strom. Jednotlivé jehlice shazuje asi v pětiletých intervalech. Má jemně odlupčivou borku,
která má červenohnědou až šedohnědou barvu. Smrk ztepilý výborně roste na horských
stanovištích. Je citlivý na znečištění imisemi průmyslu. Dřevo je dokonale zpracováváno
v průmyslu. Je hojně používán jako stavební materiál nebo na výrobu papíru.

Borovice – má ráda písek
Borovice lesní (Pinus sylvestris) je neopadavý strom, který je vytlačován na stanoviště s horší
bonitou. Roste především na písčitých stanovištích, které mají minimum živin. Může být
též vytlačována do teplých kamenitých oblastí. Protože roste na horších stanovištích, tak
bývá často tvarově deformovaná. Dřevo borovice hodně smolnatí, protože má pryskyřičné
kanálky. V průmyslové výrobě není moc oblíbená.

Buk – tvrdé dřevo, které se i ohne
Buk lesní (Fagus sylvatica) je listnatý strom, který dorůstá výšky až 40 metrů. Borka stromu
je velice hladká a stříbřitě šedá. Pupeny má špičaté, dlouhé a na konci pýřité. Listy má oválné
a celistvé. V zápoji začíná plodit ve věku 60 let. Jeho plody se nazývají bukvice a jsou velice
atraktivní na různé dekorace. Dřevo buku je velice tvrdé, pevné, ale i ohebné. Po napaření je
buk velice ohebný, takže se z něj nejčastěji vyrábějí židle.

Dub – je listnáč, a přesto nikdy neopadá
Dub letní (Quercus robur) je listnatý strom, který se může dožít až 1 500 let. Listy dubu jsou
nepravidelně laločnaté. I když opadává, tak se převážná většina listů z dubu pustí až při růstu
nových listů z pupenů. Borku má hrubě rozbrázděnou. Plody dubu jsou žaludy. Dřevo dubu
má velice hezkou kresbu. Dub je používán na vodní stavby, parkety apod.