Kdo je myslivec

 • Je to člověk, který ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, kynologie, sokolnictví, střelectví apod.
 • Využívá svých schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech.
 • Je ochráncem všech druhů zvěře.

 

Co dělá?

 • Aktivně ochraňuje všechny druhy zvěře.
 • Jeho cílem je pečovat o její kvalitu, chovat je v takovém množství, aby nepůsobila škody na zemědělském, lesnickém a rybničním hospodaření.
 • Má právo a povinnost zvěř chránit, cílevědomě chovat a lovit.
 • Jeho ochrana je rozšířena o zachování a zlepšení životního prostředí zvěře.
 • Pečuje o přikrmování zvěře v období nouze, správná výživa zajišťuje zdraví, plodnost, růst a vývoj mladých zvířat, zvlášť kritické je zimní a jarní období, protože v této době se v těle samic vyvíjí plod, u samců dochází k tvorbě paroží, zajíci se honcují a vrhají první mláďata, pernatá zvěř se připravuje na snůšku.
 • V době zemědělských prací v honitbě musí chránit mláďata, vysečená nebo poškozená hnízda vybírat, vajíčka přenést do umělé líhně a vylíhlá mláďata vypouštět obvyklým způsobem.
 • Zabezpečuje a udržuje vodní zdroje – rybníčky, zřizují se napajedla a upravují studánky.
 • Zakládá trvalé nebo dočasné remízky.
 • Zakládá políčka pro zvěř, vysazuje dřeviny a keře, kterými se zvěř živí.