9.2.2012

Hra farma, kontrola testů, únor v honitbě, popis zvěře mysliveckou mluvou, Bažant obecný

Dnešní schůzka začala hrou, kdy jsme hru farma převedli na lesní zvířátka. Takže místo prasete, osla nebo krávy jsme byli jeleni, srnci, lišky nebo bažanti. Hra se nejlépe povedla Štěpánkovi Janečkovi a získal tak pro sebe celou honitbu se zvěří a také vítězství v této hře.

Potom jsme se podívali na opravené testy, jejichž výsledek je zapsán ve schůzce z 2.2.2012 a řekli jsme si, kde děti nejvíce chybovaly. Náš nový člen Honza Hřivna, který byl v kružku poprvé minulý týden obdržel nový zápisník a v tomto zápisníku jsme si přečetli co vše se děje v honitbě v měsíci únoru. Že je především potřeba se intenzívně starat o zvěř a pravidelně ji přikrmovat, že u spárkaté zvěře samčí začíná parožení a samičí zvěři se intenzivně začíná vyvíjet plod a také, že v tomto měsíci provádí myslivci sčítání zvěře. Rovněž jsme si řekli, že je potřeba si všímat zdravotního stavu zvěře a její kondice a že v této době shazují parůžky mladí srnečci. Děti se také dozvěděly, že začíná honcování zajíců a divokých králíků, že do toku vstupují i bažanti a krocani, pomalu končí kaňkování lišek a že koncem měsíce k nám přilétají holubi hřivnáči.

Po těchto informacích jsme si vyzkoušeli jak si děti pamatují popis zvěře mysliveckou mluvou. Na interaktivní tabuli se objevil vždy obrázek nějaké zvěře nebo paroží a děti měly za úkol ho popsat. Vše nebylo stoprocentní, ale právě proto tento kroužek je, aby jsme si vše co nevíme zopakovali a něco nového se naučili. 

Hlavním úkolem dneška bylo naučit se něco o bažantu obecném. Děti si mohly prohlédnout preparát bažanta a naučit se popis přímo na něm, ale také dostaly obrázek s popisem na založení. Řekli jsme si o této zvěři nějaké důležité informace a to především kolik váží, jaké má zbarvení kohout a jaké slepice, jak mají dlouhý klín, v jakém prostředí nejraději žije, kdy bývá tok bažantů, kolik snáší slepice vajec, jak dlouho na nich sedí, kde bývá umístěné hnízdo, po kolika dnech začnou mladí bažantíci létat a také jakou potravou se živí. Také jsme si řekli, že existuje ještě bažant královský a ten, že má klín dlouhý až 180cm.

Nakonec jsme si rozdali informace o úlomcích. Řekli jsme si pouze základní informace a to, že existuje lovecký úlomek, poslední hryz, poslední zob, také vlastnický a výstřelový. Dětem bylo vysvětleno k čemu který úlomek používáme a řekli jsme si, že na příští schůzce si vše ukážeme prakticky.

Na závěr děti dostaly opět tradiční křížovku od Ivči, aby se doma nenudily. Také jsme si slíbili, že kdo bude mít čas a chuť, tak příští týden v sobotu 18.2.2012 uděláme výlet ke krmelci, kde půjdeme společně přilepšit zvířátkům a také se podíváme na starý krmelec, který dosluhuje a místo kterého uděláme během roku krmelec nový.