22.3.2012

Na dnešní schůzku jsme se opět po delší době vypravili ven. Bylo krásné slunečné počasí a tak jsme se rozhodli, že půjdeme ke slepému rameni řeky Moravy. Pro děti jsme měli nachystaný zajímavý úkol, který nám poskytl kamarád a vedoucí kroužku Vlčat z Hněvotína Standa Ošťádal. Tento úkol měl název Náš strom. Děti byly rozděleny do tří skupinek po třech členech a každá si našla svůj strom. Zajímavé je, že si všechny skupinky našli stejný druh a to Dub letní. Každá skupinka dostala tabulky do kterých si měla zapsat popis stromu (druh stromu, vymyslet mu nějaké jméno, popis stromu, zvláštní znamení, popis místa, živočichové v blízkosti stromu atd.). K těmto stromům se budeme každý měsíc vracet a děti si do tabulek budou zapisovat změny, které se na stromě a v jeho blízkém okolí budou dít. Myslím, že tento úkol děti zaujal a čas nám docela utekl. 

Na založení do svých složek dostaly další druh zvěře a to zajíce polního, o kterém si něco řekneme na příští schůzce. Právě zajíc byl jediný druh zvěře kromě ptactva, se kterým jsme se na vycházce setkali. Na poli jsme viděli celkem 4 zajíce. Potom jsme si ještě v rychlosti prošli některá plemena loveckých psů, ale o těch si podrobněji řekneme rovněž na některé z dalších schůzek.

Příští týden bude schůzka zřejmě kombinovaná. To znamená, že část schůzky budeme ve škole, kde si řekneme něco právě o zajíci polním, jeho popisu a způsobu života a část potom strávíme na vycházce.