29.1.2020

Schůzka mladších Poštolek

Dnes jsme si s mladšími Poštolkami udělali opakovačku, aby jsme zjistili, kde máme mezery a v čem budeme dàle pokračovat. Opakování nejlépe zvládla Terezka Jarmarová s Aničkou Loutockou,.ale určitě máme před sebou stàle spoustu práce. Důležité je, že to děti baví a mají zájem. Teď budou jarní prázdniny a po nich se opět sejdeme.