17.10.2019

Schůzka starších Poštolek

Po včerejším tvoření jsme si dnes s dětmi zašli do honitby. Protože to byla jedna z posledních venkovních schůzek v týdnu, přidali se k nám i někteří mladší. Šli jsme ke krmelci, dát zvěři nějaké dobroty a doufali jsme, že cestou uvidíme také nějakou srnčí zvěř. Kolem lesíka, ve kterém je krmelec je vysazená Peluška, ve které srnčí zvěř zaléhá. Protože nás bylo docela dost, nedal se udržet úplný klid a tak se brzy začaly zvedat první srnčí kusy, které odbíhaly. Nicméně se nám podařilo dostat se k lesíku a kolem bylo několik kusů srnčí zvěře vidět. Zakrmili jsme a usadili jsme se na zem. Po chvíli se k nám přibližovaly tři kusy srnčí zvěře, tak jsme zalehli a čekali jestli přijdou blíže. Byl tam starý srnec a také srna se srnčetem. Nakonec přišli docela blízko a mohli jsme si je tedy dobře prohlédnout. V okolí bylo ještě několik dalších kusů, které jsme pozorovali přes dalekohledy. Když jsme se dostatečně nabažili, řekli jsme si nějaké informace o honitbě a také o srnčí zvěři. Chvíli před odchodem se k nám ještě přiblížil létající balon, který letěl kousek nad zemí. Bylo krásně a tak byla dnešní schůzka fajn a když jsme končili, začínalo se již stmívat.