14.4.2018

Návštěva ornitologické stanice ORNIS Přerov
Dnes jsme se s Poštolkami vydali na náš další výlet a to do Ornitologické stanice do Přerova. Ráno po osmé hodině jsme vyrazili vlakem ze Štěpánova a v Ornisu jsme byli krátce před desátou hodinou. Na místě nás přivítala paní Hrazdírová, která byla naší průvodkyní. Nejprve jsme se šli podívat na výstavu o společenském hmyzu, která byla velmi pěkná. Viděli jsme spoustu zajímavostí...např. domečky pro hmyz, živé brouky i čmelákypod mikroskopem jsme se mohli podívat třeba na motýla nebo některé brouky, děti si mohli vyzkoušet různé kostýmy, nebo si vyrobit třeba berušku nebo vosu. Když jsme si vše prohlédli a vyzkoušeli provedla nás paní Hrazdírová voliérami ve kterých byli handicapovaní ptáci. Viděli jsme poštolky, káně, kalouse ušaté a pustovky, sovu pálenou a také havrany a kavku. Některé nám paní Hrazdírová přinesla ukázat ven, o každém nám něco řekla, také nám ukázala jaké poranění ptáci mají a zodpověděla všechny zvídavé otázky dětí. Po této prohlídce jsme dostali hlad a tak jsme si na ohništi opekli špekáčky. Na závěr jsme si šli projít místní ucelenou sbírku preparátů ptáků, která čítá více než 400 druhů. Prohlédli jsme si všechny preparáty a protože čas pokročil, museli jsme se vydat na zpáteční cestu. Rozloučili jsme se s paní Hrazdírovou, poděkovali za příjemně strávený den a vyrazili jsme. Cestou zpět jsme šli přes park Michalov, kde byla spousta jarních květů, na přerovském náměstí jsme si dali zmrzlinu a docela uchození jsme došli až na vlakové nádraží. Do Štěpánova jsme se vrátili před pátou hodinou.