3.3.2018

Poštolky přikrmovaly
Dnes jsme zašli s několika Poštolkami ke krmným zařízením, abychom zasypali zvířátkům. Bylo krásné slunečné počasí, ale velká zima především díky ledovému větru. Nasypali jsme do zásypu, krmelečku i do plovoucího zásypu kachnám. Zvěř nám z krmných zařízení bere pravidelně a to i divoké kachny, které nám plovoucí zásyp během týdne vždy vyčistí...

Cestou jsme s dětmi viděli z řeky vyletět asi 20 divokých kachen, kolem kroužilo několik kání lesních, viděli jsme i volavky popelavê a jednu volavku bílou a také kolem nás proletěl kormorán. Cestou zpět jsme ještě viděli na řece sedět dalších cca 40 divokých kachen. Procházka to byla příjemná a všichni si teď zaslouží dobrý sobotní oběd.