20.3.2018

Schůzka Mladších Poštolek

Na dnenší schůzce mladší Poštolky popisovaly parohy, poznávaly lebky a běhy zvěře, stopy zvěře a také se učili poznávat listy, které následně kreslily...