15.3.2018

Schůzka starších Poštolek
Dnes jsme si s Poštolkami udělali testík, poté jsme si povidali o balabánech a některé jsme si také ukázali a v poslední části jsme probrali několik dalších nových věcí z myslivosti např. zakázané způsoby lovu...na úplný závěr jsme si také zazpívali...

Výsledky testu

Štěpán Janečka, Ondra Jarmar, Barča Opluštilová............18bodů

Pavel Petřík, Lukáš Vykydal..........................................17bodů

Tadeáš Faltus, Elen Ryšková, Hanka Šopíková.................14bodů

Lucka Zbořilová, Zuzka Janečková.................................13bodů

Dan Brodský, Jarda Vyroubal........................................12bodů

Míchal Hopjan............................................................10bodů

Pavlínka Houserková, Lukáš Houserek..............................8bodů

Dominik Šrubař, Anežka Kolčavová..................................7bodů

 

Pořadí po čtvrtém opakovacím testu

Barča Opluštilová.......29bodů

Ondra Jarmar.............27bodů

Pavel Petřík...............21bodů

Štěpán Janečka..........19bodů

Lucka Zbořilová..........14bodů

Hanka Šopíková..........12bodů

Lukáš Vykydal.............12bodů

Elen Melcrová...............9bodů

Elen Ryšková................4body

Dan Brodský.................3body

Tadeáš Faltus...............3body

Lukáš Houserek.............2body