10.3.2018

I dnes Poštolky přikrmovaly
Za téměř jarního počasí jsme se i dnes vydali ke krmným zařízením. Cestou jsme viděli na vodě kachny divoké a dále jsme viděli letět dvě káně lesní, několik kormoránů a na poli seděly volavky bílé...po příchodu k zásypu bylo vidět, že se blíží jaro, protože nám tam zůstaly nějaké kukuřičné klasy z minulého týdne, ale korýtko u krmelečku bylo prázdné. Když jsme pokračovali dále k plovoucímu zásypu, tak tam bylo také prázdno a kachnám tedy velmi chutná. Zasypali jsme i tam a vraceli jsme se zpět.

Dnešní den byl opravdu jarní a proto jsme si vycházku velmi užili. Příští týden bychom chtěli jít v honitbě roznést letáčky, které upozorní návštěvníky, aby v případě nalezení mláďat tyto neodnášely domů, případně je nechtěli zachraňovat. Snad to alespoň trošku pomůže osvětě našich spoluobčanů.