14.1.2017

Přikrmování zvěře

Dnes jsme s dětmi zašli do Benátek ke krmným zařízením. Přidaly se k nám i rodiče některých Poštolek a protože byla opravdová zima a také docela hodně sněhu, zásyp i krmeleček byl prázdný. Zasypali jsme tedy jadrné krmivo, také jsme do krmných zařízení dali nějaké krmivo dužnaté a zkontrolovali jsme seno a sůl. Protože s námi bylo i několik dětí, které do kroužku nechodí, řekli jsme si něco o zásadách přikrmování zvěře, popsali jsme si krmná zařízení a potom jsme se ještě prošli a poznávali jsme stopy, které byly kolem. Narazili jsme např, na stopu zajíce, lišky, bažanta, ondatry, labutě nebo kormorána...dnešní vycházka trvala asi dvě hodiny a byla velmi příjemná...