22.9.2016

Schůzka v lese

Noví členové - K dnešnímu dni se stali členy Poštolek Vojta Kvapil a Dominik Šrubař

Sraz dnešní schůzky byl před lesem Doubčím, na odbočce na Střeň. Na začátku jsme udělali seznámení v kruhu, protože máme několik nových dětí, tak abychom se lépe poznali. K dnešnímu dni máme celkem 26 mladých myslivců a vzali jsme tedy ještě další dva mladé myslivce po uzávěrce přihlášek. Věříme, že je to s námi bude bavit.

Po seznámení jsme prošli velký kus lesa, viděli jsme buchtování (porytou půdu) a malovánky (otřené bláto na stromech) od divočáků a také jejich stopy. Dále oplocenku s nasazenými stromky (řekli jsme si k čemu v lese oplocenky jsou a před čím stromky chrání). Také jsme si ukázali krmelec pro srnčí zvěř, pařezové slanisko a Poštolky ukázaly svou šikovnost při výstupu na kazatelnu.

Musíme říct, že máme v kroužku jen samé šikovné děti. Schůzka nám utekla jako vždy velmi rychle a už teď se těšíme na další...