15.9.2016

První schůzka v novém školním roce

Ukončení členství - k dnešnímu dni ukončili členství dvě Poštolky a to Šimon Jirouš a Kristýnka Hájková

Noví členové - K dnešnímu dni se stali členy Poštolek Nikolka Brodská, Markétka Houserková, Jaroslav Vyroubal, Hana Šopíková a Sára Sweney

Sraz dnešní schůzky byl v Benátkách u rybníka a odtud jsme se vypravili společně za Oskavu, směrem k našemu zásypu. Na louce jsme se rozdělili na mladší a starší a obě skupiny se pustili do dnešní zábavy.

Mladší Poštolky se s Ivčou posadily do kruhu a nejprve si povídaly jak se měly o prázdninách. Potom si nastavili pravidla, která budou dodržovat a začali si povídat o lese. řekli si, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a zahráli si hru příběhy zvířat. V kruhu měli několik obrázků zvířat a podle různých indicií, které jim Ivča říkala, měly za úkol poznat určité zvíře. Dále si zahráli hru poznej po hmatu, kdy měli v pytlících určité věci a měli hmatem poznat o co se jedná. Další soutěž byla signál. Se zavřenýma očima v kruhu si posílaly určitý signál, např. stisk ruky, pohlazení atd. který se měl dostat zpět na začátek k vedoucí. Na závěr poznávaly rodinky zvěře a říkali si jak se která zvěř (samec, samice a mládě) jmenují. Poté se připojili k nám a společně jsme šli k zásypu a udělalt si společné foto.

Starší Poštolky se společně se mnou rovněž posadily do kruhu a nejdříve jsme si řekli jak by měly naše schůzky probíhat. Když jsme si určili pravidla, zahráli jsme si hru klubíčko, kdy každý řekl jaké má rád zvíře a hodil klubíčko někomu dalšímu. Když jsme došli nakonec, vrátili jsme klubíčko postupně zpět a každý vždy musel říct jaké zvíře má rád ten, kdo mu klubíčko házel. Byla to hra na pozornost a Poštolky se v ní vcelku osvědčily. Dále jsme pokračovali povídáním o mysliveckém pořadu pro děi Z Hubertem do lesa a o tom co bylo v prvních dvou dílech. Řekli jsme si tedy něco o bažantech a také o srnčí zvěři. V další části jsme se rozdělili na dvě skupiny pomocí nastříhaných témat, kdy si každý vybral jeden nastříhaný papírek a podle toho do jaké části patřil v tom týmu byl. Byla dvě témata a to myslivecká kynologie a chovatelské přehlídky. Každá skupina řekla o daném tématu něco zajímavého a potom jsme v těchto skupinách hráli další hru. Děti měly za úkol vždy na určité písmeno napsat např. zvíře, strom nebo rostlinu. Střídali se ve štafetě a každý musel napsat vždy jedno písmeno a vrátit se zpět. Kdo měl dříve napsané nějaké slovo zvítězil. Všechny děti byly velmi šikovné a velice je tato hra bavila. V závěru jsme šli společně i s mladšími Poštolkami k zásypu, který máme nedaleko a tam jsme si také udělali společné foto.