20.5.2016

Lesní pedagogika

Dnes jsme se s Poštolkami zúčastnili akce Lesní pedagogiky, kterou pro nás připravil Ing. Radomil Žatka z LČR. Protože byl pátek, tak jsme museli děti omluvit ze školy a ráno jsme se vypravili autobusem na Sv. Kopeček. Po menších problémech v autobuse, kdy nás řidič nejdříve nechtěl vzít, protože jsme si dopředu nedomluvili skupinovou dopravu, i když v autobuse téměř nikdo nebyl jsme přece jen vyrazili, ovšem díky tomu nám ujel přípoj v Olomouci a museli jsme čekat téměř půl hodiny na další autobus. Když jsme potom dojeli na Svatý Kopeček, tak nás tam již čekal pan Žatka a mohli jsme již pěšky vyrazit do lesa na místo, kde celá dnešní akce probíhala.

Nejdříve jsme se označili jmenovkami, aby měl náš lesní pedagog přehled, jak se kdo jmenuje, potom jsme si sedli na podložky do kruhu a každý se představil pomocí šišky, která představovala mikrofon. Po představení jsme mohli konečně začít. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lese, např. jak poznat stáří stromků, viděli jsme živé lýkožrouty smrkové, poznávali jsme různé druhy stromů, stopy a lebky zvěře, rozpoznávali jsme trus zvěře, ukázali jsme si různé druhy vábniček a spoustu dalších zajímavostí. Na pracovním listu měly děti za úkol určit, která zvěř má na hlavě parohy a která rohy, jak se mysliveckou mluvou nazývají samice a mláďata spárkaté zvěře a také jaký je rozdíl mezi parohem a rohem.

Mimo to jsme si také zahráli různé hry např. na Veverky a kuny, jeleny a vlky, lidi a klíšťata nebo na jestřába. Pro děti byly tyto hry velkým zpestřením. Dnešní velmi povedená akce nám utekla velmi rychle a na závěr došlo k jejímu hodnocení. Každý opět na mikrofon řekl co se mu dnes líbilo a protože se blížil čas odjezdu museli jsme se rozloučit. Poděkovali jsme Radkovi za dnešní, krásně prožitý den a potom už jsme spěchali na autobus abychom se dostali včas domů.