2.6.2016

Hravá schůzka

Dnes jsme si udělali takovou pohodovou schůzku, kdy jsme se už nemuseli nic učit a jen jsme si zahráli nějaké hry. Sešli jsme se u našeho a šli jsme pěšky do Benátek k rybníku. Tam probíhala celá schůzka a na té jsme si zahráli nějaké hry a také jsem poděkoval dětem za vzornou reprezentaci našeho kroužku na okresním kole. Schůzka nám utekla velmi rychle a na závěr jsme se ještě domluvili, že na příští schůzce, která bude za týden budeme střílet ze vzduchovky.