24.9.2015

Mladší děti- Jelen evropský

S mladšími Poštolkami jsme si na dnešní schůzce řekli něco o naší největší spárkaté zvěři a to Jelenu evropském. Dozvěděli jsme se kde žije, jakou se živý potravou, něco málo z myslivecké mluvy, vývoj paroží, kdy probíhá jelení říje a jakým hlasem se v této době jeleni ozývají. Naučili jsme se popis jeleního shozu a řekli si spoustu dalších informací. Bylo toho opravdu hodně a protože jsme vše ani nestihli budeme s dalšími informacemi o jelenovi pokračovat i na příští schůzce.

Starší děti - Lov v prehistorii, myslivecká mluva, podstata myslivosti, právo myslivosti, kontrola ulovené zvěře - plomby, lístky o původu, postup při získávání zbrojního průkazu

Se staršími Poštolkami jsme zvolili jiný styl učení a to podle otázek ke zkouškám adeptů, které budeme postupně probírat. Tyto děti přece jen už něco umí a je potřeba se někam posunout, proto jsme udělali tuto změnu a uvidíme zda se nám osvědčí. Na začátek jsme si řekli jak vypadala myslivost nebo spíše lov v prehistorii...starší a mladší době kamenné, poté si každý zopakoval popis nějakého druhu zvěře mysliveckou mluvou, řekli jsme si co je podstatou myslivosti (ochrana, chov a lov zvěře), co je to právo myslivosti, jak se provádí kontrola ulovené zvěře (kdy a na jaké místo se po ulovení zvěře přikládá plomba a co vše se vypisuje na lístek o původu zvěře a také něco o zbrojním průkazu. Kdo a za jakých podmínek ho může získat a také co vše se musí člověk (myslivec) naučit na zkoušky.